pdf pic 

 

 

บทที่ 5

 

 

ch1 1

 

 

ความพยายามอย่างมากของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ

 

ที่จะพิสูจน์ว่า พระเยซูทรงถูกเรียกว่า

 

 

“พระเจ้า” ในพระคัมภีร์ใหม่

 

หมายเหตุ: Theos เป็นคำภาษากรีกสำหรับ “พระเจ้า” (เปรียบเทียบ, เทววิทยา[1]) นี่เป็นการทับศัพท์ของ θεός หรือ ΘΕΟΣ (ตัวเขียนที่เป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) เราใช้ theos ในการพิเคราะห์ของเรา ยกเว้นเมื่ออ้างถึงนักเขียนที่ใช้ θεός หรือ ΘΕΟΣ แต่ทั้งหมดหมายถึง “พระเจ้า”

 

คำถามที่สร้างความหนักใจให้กับบรรดาผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพ

      นบทที่แล้วเราได้เห็นว่า พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวก็คือพระบิดา ไม่ใช่พระบุตร เช่นนั้นแล้ว พระเยซูทรงเคยเรียกตัวพระองค์เองว่า theos (พระเจ้า) หรือไม่? และพระคัมภีร์เคยเรียกพระเยซูว่า theos ไหม? นี่ไม่ใช่คำถามที่ล้อเล่นหรือเป็นคำกล่าวพล่อยๆ แต่เป็นคำถามสำคัญที่บรรดานักวิชาการพระคัมภีร์ได้ถกเถียงกัน แม้แต่บรรดานักวิชาการของความเชื่อในตรีเอกานุภาพเอง ความจริงที่คำถามดังกล่าวอาจถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่แรกและถกเถียงกันนั้น อาจสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่เชื่อว่า ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับมากกว่าการตรวจสอบจากพระคัมภีร์

      แต่สำหรับไบรอัน เจ ไรท์[2] นักวิชาการพระคัมภีร์และผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพแล้ว คำถามที่ว่าพระเยซูทรงเคยถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า theos ในพระคัมภีร์ใหม่หรือไม่นั้น ไม่ใช่คำถามที่โคมลอย แต่เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการตรวจสอบทางวิชาการเขาตรวจสอบคำถามนี้ว่าพระเยซูทรงเคยถูกเรียกว่าtheosหรือไม่ ในข้อเขียนที่ยาวและอัดแน่น (มี 149 เชิงอรรถ) ซึ่งมีหัวข้อว่า พระเยซูเป็น ΘΕΟΣ: การตรวจสอบต้นฉบับเดิม[3] ก่อนที่ผมจะสรุปการค้นพบที่สำคัญของเขา มีสามสิ่งที่ผมจำเป็นต้องบอกให้ทราบล่วงหน้า

• ผู้เขียน, ไบรอัน เจ ไรท์ เป็นผู้ที่เชื่อในตรีเอกานุภาพที่ร้อนรน

• ข้อเขียนของเขาเป็นบทสุดท้ายของหนังสือ ทบทวนการใช้ศัพท์ผิดในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเรียบเรียงโดยดาเนียล บี วอลเลซ[4] ผู้ที่เชื่อในตรีเอกานุภาพที่ร้อนรนพอๆกัน

• ไรท์ตรวจสอบคำถามนี้ (ว่าพระเยซูทรงถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า theos หรือไม่) จากแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการวิจารณ์ตัวบทของพระคัมภีร์[5] วิธีนี้มีข้อดีในการหลีกเลี่ยงความเอนเอียงตามความเชื่อในตรีเอกานุภาพของพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ เช่น ฉบับ ESV และ NASB[6] ดังนั้นจึงเป็นการขจัดความบิดเบือนออกไปได้เปลาะหนึ่งที่เป็นไปได้จากการตรวจสอบของเรา

 

 

ภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกในความเชื่อตรีเอกานุภาพของไรท์

      ไรท์เริ่มต้นข้อเขียนของเขาด้วยข้อสังเกตที่สำคัญว่า “นักวิชาการพระคัมภีร์ใหม่ส่วนใหญ่ทุกคน” ตั้งแต่อลันด์ไปจนถึงซิ้นซ์[7] ได้ทำการค้นหาข้อความในพระคัมภีร์ใหม่ที่เรียกพระเยซูอย่างชัดเจนว่า theos คำกล่าวนี้น่าประหลาดใจเมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้ นั่นเป็นการเตือนไว้ล่วงหน้าว่า ข้ออ้างอิงถึงพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่เป็น theos นั้นหายาก และอาจไม่มีอยู่เลย

      จากนั้นไรท์ก็วิจารณ์ความหวังที่จอมปลอมว่า การค้นหาข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ใหม่ถึงพระเยซูว่าเป็น theos นั้นไม่ได้เป็น “เรื่องยาก” เขายังปฏิเสธความเพ้อฝันของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่ามี “ข้อความพระคัมภีร์มากมายที่ใช้พิสูจน์ได้” ที่อ้างถึงพระเยซูว่าเป็น theos ถึงแม้ว่าไรท์จะเป็นผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพที่ร้อนรน แต่ก็เดินหน้าที่จะแจกแจง “อุปสรรค” หลายอย่างให้กับผู้ที่คิดว่าพระเยซูทรงถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า theos (θεός, “พระเจ้า”) ในพระคัมภีร์

 

ผู้เขียนพระกิตติคุณสามเล่มแรก ไม่มีคนใดอ้างคำเรียก θεός กับพระเยซูอย่างชัดเจน พระเยซูไม่เคยใช้คำว่า θεός กับพระองค์เอง คำเทศนาในหนังสือกิจการของอัครทูต ไม่ได้อ้างคำเรียก θεός กับพระเยซู ไม่มีการยอมรับของคริสเตียนว่าพระเยซูเป็น θεός มีอยู่ก่อนปลายยุค 50 ก่อนการโต้แย้งของเอเรียสในศตวรรษที่สี่นั้น เห็นได้ชัดว่ามีต้นฉบับภาษากรีกจำนวนน้อยที่ยืนยันข้อความ “Jesus-θεός” ดังกล่าว และอาจเป็นไปได้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาเกี่ยวกับพระคริสต์[8]ในพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็คือ ความคลาดเคลื่อนกันของตัวบทที่มีอยู่ในทุกข้อความที่อาจเป็นได้ ที่พระเยซูได้ทรงถูกอ้างถึงอย่างชัดเจนว่าเป็น θεός

 

 

      คำอ้างอิงนี้ควรจะอ่านเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สาม เพื่อเราจะเข้าใจความร้าย แรงของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ ทุกประโยคในข้อความที่ตัดตอนมานี้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการรีบร้อนสรุปว่า พระเยซูทรงถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า theos (“พระเจ้า”) ในพระคัมภีร์ใหม่ ประโยคสุดท้ายของไรท์บอกเราอีกว่า “ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกับการศึกษาเกี่ยวกับพระคริสต์ในพระคัมภีร์ใหม่” ก็คือ ความแตกต่างกันของตัวบท (เช่น หลักฐานของตัวบทที่ขัดแย้งกัน) ให้ความสนใจ “ทุก” ข้อความที่อาจพูดถึงพระเยซูว่าเป็น theos นี่เป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ยุ่งยากมากที่สุดสำหรับไรท์ และเขาเน้นย้ำความคิดเห็นของเขาในเชิงอรรถ ที่เขาบอกว่ามันอาจ “น่าเสียดาย” ในกรณีที่ข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดซึ่งอาจพูดถึงพระเยซูว่าเป็น theos นั้นอาจเป็นตัวบทน่าสงสัย

      ในอีกหนึ่งเชิงอรรถ ไรท์สังเกตว่าพระเยซูทรงแยกตัวของพระองค์เองจากพระเจ้า ดังที่ตรัสว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว” (มาระโก 10:18; ลูกา 18:19) จากนั้นไรท์ก็ชี้ให้เราเห็นมุมมองของบิชอป เอช ดับบลิว มอนเตฟิโอเร[9] ที่ตรงนี้พระเยซูกำลังทรงปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์เองอย่างชัดเจน (การปฏิเสธเพื่อจะเห็นด้วยกับยอห์น 17:3[10])

 

ไรท์ปฏิเสธสิบข้อความเริ่มแรก

      ไรท์จึงรวบรวม 17 ข้อความจากพระคัมภีร์ใหม่ ที่เขาคิดว่าอาจพูดถึงพระเยซูได้ว่าเป็น theos (“พระเจ้า”) แต่เขาปฏิเสธ 10 ข้อความเริ่มแรกด้วยเหตุผลหลายๆประการ โดยเก็บไว้เพียง 7 ข้อความเพื่อการตรวจสอบรอบต่อไป ต่อไปนี้เป็น 10 ข้อความที่ถูกปฏิเสธพร้อมคำอธิบายของผมถึงเหตุผลที่เขาปฏิเสธข้อเหล่านั้น

 

ข้อความพระคัมภีร์ฉบับอีเอสวี

คำอธิบาย: แต่ละช่องในตารางนี้มีสองส่วน ส่วนแรกแสดงข้อความพระคัมภีร์ (ฉบับ ESV) ส่วนที่สองแสดงเหตุผลของไรท์ที่ไม่รวมข้อความ (ตามที่เบนท์ลี่ ชาน อธิบาย)

โรม 9:5 พวก​เขา​ป็นของบรรพชน และ​พระ​คริสต์​ก็​มา​จากเชื้อสายของพวก​เขา​ทาง​เนื้อ​หนัง คือ​พระคริสต์​ผู้​​เป็น​พระ​เจ้า​เหนือ​สาร​พัด​ ผู้ได้รับการสรรเสริญเป็นนิตย์ อาเมน

ปัญหาของเครื่องหมายวรรคตอน ต้นฉบับพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกแรกสุด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน โดยปกติแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีก เพราะบริบทมักแก้ไขทุกความคลุมเครือที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดเครื่องหมายวรรคตอน แต่มันทำให้เกิดปัญหาในกรณีของโรม 9:5 เพราะความหมายของข้อนี้ถูกควบคุมโดยวิธีการใส่เครื่องหมายวรรคตอนของเราที่เป็นคนสมัยใหม่ วิธีหนึ่งของการใส่เครื่องหมายวรรคตอนทำให้พระคริสต์เป็นเหมือนพระเจ้า อีกวิธีหนึ่งทำให้พระคริสต์แตกต่างจากพระเจ้า เพราะความคลุมเครือนี้เอง ไรท์จึงไม่ถือว่าโรม 9:5 เป็นข้อความที่พิสูจน์ในการเรียกพระคริสต์ว่า theos

โคโลสี 2:2 ...ที่จะ​ทำ​ให้​เขา​เปี่ยม​ด้วย​ความ​มั่น​ใจ​อย่าง​บริ​บูรณ์​ใน​ด้าน​ความ​เข้า​ใจ และ​รู้​ถึงความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า ซึ่งก็คือ​พระ​คริสต์

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาของข้อนี้จะให้เราสามารถระบุพระคริสต์กับ theos

มัทธิว 1:23 “ดูเถิด หญิง​พรหม​จารี​คน​​นั้นจะ​ตั้ง​ครรภ์ และ​คลอด​บุตร ชาย​คน​หนึ่ง และพวก​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า​อิม​มา​นู​เอล” (ซึ่งหมายถึง​ พระ​เจ้า​สถิต​กับ​เรา)

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีตีความของชื่อ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าความหมายของชื่อ อิมมานูเอล (“พระเจ้าสถิตกับเรา”) จะต้องถูกนำมาใช้เพื่อระบุพระเยซูกับ theos ความจริงแล้ว ชื่อชาวยิวหลายคนจะมีรูป แบบย่อของ YHWH หรือ Elohim

ยอห์น 17:3 และ​นี่​​คือ​ชีวิต​นิรันดร์ ​ที่​พวก​เขา​รู้​จัก​พระ​องค์ ผู้​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว และ​​พระ​เยซู​คริสต์​ที่​พระ​องค์​ทรง​ส่ง​มา

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาของข้อนี้จะให้เราระบุพระเยซูคริสต์กับ theos

เอเฟซัส 5:5 ขอท่าน​จง​รู้​ชัด​ถึง​เรื่อง​นี้​ว่า ทุก​คน​ที่​ล่วง​ประ​เวณี​หรือ​ผู้ที่ผิดศีลธรรม​หรือ​ผู้ที่​โลภ (ซึ่ง​ก็​คือ​คน​นับ​ถือ​รูป​เคารพ) จะ​ไม่​มี​มร​ดก​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​คริสต์​และ​ของพระ​เจ้า

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาของข้อนี้จะให้เราระบุพระคริสต์กับ theos

2 เธสะโลนิกา 1:12 เพื่อว่า​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​ จะ​ได้​รับ​พระ​เกียรติใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​ในพระ​องค์ ตาม​พระ​คุณ​ของพระ​เจ้าและ​​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่คลุมเครือ อนุประโยคสุดท้ายของข้อนี้สามารถแปลได้ว่า “ตามพระคุณของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระเยซูคริสต์” หรือว่า “ตามพระคุณของพระเจ้าของเรา และของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” ไรท์คิดว่าแบบหลังน่าจะเป็นไปได้มากกว่า (เช่น เพราะข้อนี้ไม่ได้เทียบพระเยซูให้เท่าพระเจ้า)

1 ทิโมธี 3:16 เยี่ยมทีเดียว เรา​ต้อง​ยอม​รับ​ว่า ​ความ​ล้ำ​ลึก​แห่ง​ทาง​ของ​พระเจ้า​นั้น​ นั่นคือ​ พระ​องค์ได้​ทรง​ปรา​กฏ​ใน​กายเนื้อหนัง ทรง​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​โดย​พระ​วิญ​ญาณ ​เหล่า​ทูต​สวรรค์ได้เห็น ทรง​​ถูกประ​กาศ​ออก​ไป​ท่ามกลาง​​ประ​ชา​ชาติ ทรง​ได้​รับ​การ​เชื่อ​วางใ​จ​จาก​คน​​ใน​โลก และ​ทรง​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป​ด้วย​พระ​สิริ

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาและบริบทของข้อนี้จะให้เราระบุพระคริสต์กับ theos

ทิตัส 2:13 ขณะ​ที่​เรา​กำ​ลัง​รอ​คอย​ความ​หวัง​อัน​น่า​ยินดี และ​การ​ปรา​กฏ​ของ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ยิ่ง​ใหญ่​​และพระ​เยซู​คริสต์​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาของข้อนี้จะให้เราระบุพระคริสต์กับ theos ดาเนียล บี วอลเลซ คิดว่าเป็นเช่นนั้น กอร์ดอน ฟี ซึ่งเป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ใหม่และผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพ คิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น

1 ยอห์น 5:20 และ​เรา​รู้​ว่า​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ได้เสด็จ​มา​ และได้​ประ​ทาน​ความเข้าใจแก่​เรา เพื่อ​ว่าเราจะ​รู้​จัก​พระ​องค์​ผู้​เที่ยงแท้ และ​เรา​อยู่​ใน​พระ​องค์​ผู้​เที่ยงแท้ ​​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้าเที่ยงแท้​​และเป็น​​ชีวิต​นิรันดร์

โครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่ไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าโครงสร้างและรูปแบบของภาษาของข้อนี้จะให้เราระบุพระเยซูคริสต์กับ theos

ยูดา 1:4 เพราะบางคน​ได้​แอบ​แฝง​เข้า​มา​ใน​หมู่​ท่าน การ​กล่าวโทษ​คน​พวก​นี้​มี​เขียน​ไว้​นาน​แล้ว พวก​เขา​เป็น​คน​อธรรม​ที่​​บิดเบือนพระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา ​มา​เป็น​ช่อง​ทาง​ทำ​ตามกิเลส และปฏิ​เสธ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ทรง​เป็น​องค์เจ้า​นาย​ และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เราแต่​องค์​เดียว

ความไม่แน่นอนของตัวบท ต้นฉบับที่ดีที่สุดต่างก็มี “องค์เจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ไรท์ยอมรับความแตกต่างกันนี้) แต่บางต้นฉบับก็มี “พระเจ้าองค์เจ้านาย และองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

รายการสั้นๆ เจ็ดข้อของไรท์

      ต่อไปนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เหลืออีกเจ็ดข้อที่ไรท์เชื่อว่า เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในให้การอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงพระเยซูว่าเป็น theos (“พระเจ้า”) เราอ้างอิงข้อเหล่านี้จากพระคัมภีร์ฉบับ ESV แต่ในอีกสองกรณีที่อ้างอิงก็มาจากพระคัมภีร์ฉบับ NJB[11] เพื่อแยกความไม่เชื่อที่โดดเด่นในตรีเอกานุภาพจากพระคัมภีร์ฉบับ ESV (ความแตกต่างระหว่างพระคัมภีร์สองฉบับจะถูกเน้นด้วยตัวหนา)

 

 

ข้อพระคัมภีร์ จากฉบับ ESV (ที่มีสองข้อจากฉบับ NJB)
ยอห์น 1:1 ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

ยอห์น 1:18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระเจ้าองค์เดียว ผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว

ฉบับนิวเยรูซาเล็ม (NJB) ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียว ผู้สถิตอยู่ใกล้พระทรวงของพระบิดา ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว

ยอห์น 20:28 โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์”

กิจการ 20:28 จงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านให้เป็นผู้ดูแล ให้​​เอาใจใส่ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิต​​​ของพระองค์เอง

ฉบับนิวเยรูซาเล็ม (NJB) จงเฝ้า​​ระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล ให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์เอง

กาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่​​มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า
ฮีบรู 1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์และตลอดไป พระคทาแห่งความเที่ยง​ธรรมเป็นพระคทาแห่งอาณาจักรของพระองค์
2 เปโตร 1:1 สิเมโอนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่อ​​เช่นเดียวกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา[12]

 

ข้อสรุปสุดท้ายของไรท์

      เพื่อไม่ให้คุณต้องยุ่งยากกับรายละเอียดและข้ามการโต้ตอบเชิงวิชาการของไรท์กับเจ็ดข้อนี้ (เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ตัวบทและประเด็นอื่นๆ) และเข้าเรื่องข้อสรุปสุดท้ายของเขานั้น ผู้ที่ต้องการรายละเอียดและรู้พื้นฐานภาษากรีกและการวิจารณ์ตัวบทอยู่บ้าง ก็สามารถหาซื้อหนังสือของดาเนียล บี วอลเลซ ได้ที่ Amazon.com (ปกอ่อน, 284 หน้า, $23)

      ในตอนท้ายของข้อเขียนของเขา ไรท์มาถึงบทสรุปสุดท้ายว่า ในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดนั้น มีแต่เฉพาะในยอห์น 20:28 (“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์”) เท่านั้นที่พระเยซูทรงถูกเรียกอย่างชัดเจนว่า theos ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม! ไรท์เสนอข้ออื่นๆที่แน่ใจน้อยกว่า ซึ่งเขากล่าวว่า “ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัย” ที่พวกเขาอ้างถึงพระเยซูว่าเป็น theos แม้ว่าจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับตัวบทหรืออื่นๆ

      ในท้ายข้อเขียนของเขา ไรท์พูดอย่างมีชัยว่า “อย่างน้อยก็มีหนึ่งข้อความที่เรียกพระเยซูว่า θεός อย่างไม่มีข้อสงสัยด้วยประการทั้งปวง (ยอห์น 20:28)”

      จากคำกล่าวนี้และคำกล่าวอื่นๆ ผมรู้สึกได้ว่า ไรท์ไม่พอใจกับสิ่งที่เขาได้รับ เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ จากการตรวจสอบอย่างละเอียดของเขา กลับเป็นว่าข้อเขียนของเขาดูเหมือนจะบรรลุผลที่ตรงกันข้าม โดยการเผยให้เห็นข้ออ้างอิงจำนวนน้อยของพระคัมภีร์ใหม่ ที่อ้างถึงพระเยซูว่าเป็น theos

      เนื่องจากยอห์น 20:28 ไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของตัวบท ไรท์จึงสรุปต่อไปว่า ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงถูกเรียกว่า theos ในข้อนี้ เขากล่าวว่า “ยอห์น 20:28 ไม่ว่าจะเลือกต้นฉบับใดที่แตกต่างกัน ก็มั่นใจได้เต็มที่ในการอ้างถึงพระเยซูว่าเป็น θεός” (หน้า 250)

      แต่นี่คือคำพูดที่ไม่มีเหตุผล (ข้อสรุปที่ไม่ได้ตามเหตุผลจากหลักฐาน) เพราะความแน่นอนของตัวบทเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์อะไรนอกจากความแน่นอนของตัวบท ความแน่นอนของตัวบทของยอห์น 20:28 ไม่ได้ถูกบรรดานักวิชาการโต้แย้ง ความจริงแล้วเชิงอรรถเชิงวิเคราะห์ของพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกฉบับ UBS5 ไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อนี้

      ผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพทั้งหลายจะต้องทำขั้นตอนที่สอง คือการตีความตามพระคัมภีร์ เพื่อแสดงให้เห็นจริงๆว่า พระเยซูทรงถูกเรียกว่า theos ในยอห์น 20:28 สิ่งนี้จะนำเราไปสู่บทต่อไป


[1] Theologyศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้า หรือที่เรียกันทั่วไปว่า ศาสนศาสตร์

[2] Brian J. Wright

[3] Jesus as ΘΕΟΣ: A Textual Examination

[4] ชื่อเต็ม, Revisiting the Corruption of the New Testament: Manu­script, Patristic, and Apocryphal Evidence (Daniel B. Wallace, ed., Kregel, 2011) หนังสือเล่มนี้มีข้อเขียนหกเรื่องที่โต้แย้งความน่าเชื่อถือในตัวบทของพระคัมภีร์ใหม่

[5] ในความหมายดั้งเดิมนั้น การวิจารณ์ตัวบทของพระคัมภีร์ใหม่มีจุดมุ่งหมายที่จะกู้คืนถ้อยคำ “ต้นฉบับ” (ตัวจริง) ของงานเขียนในพระคัมภีร์ใหม่โดยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของหลายพันต้นฉบับของพระคัมภีร์ใหม่ที่ยังมีอยู่ บทนำที่น่าอ่านของหัวข้อนี้คือ เราได้พระคัมภีร์มาอย่างไร พิมพ์ครั้งที่ 3 ของเนียล อาร์ ไลท์ฟุต; แต่มันเงียบสนิทกับหัวข้อที่สำคัญของการตั้งใจแก้ไขต้นฉบับ งานเขียนมาตรฐานคือ ตัวบทของพระคัมภีร์ใหม่: กระบวนการคัดลอก การใช้คำผิด และการทำให้สมบูรณ์ดังเดิม พิมพ์ครั้งที่ 4, บรูซ เอ็ม เมทช์ และ บาร์ต ดี แอร์แมน งานเขียนล่าสุด (2015) ระดับกลางที่ตระหนักถึงการพัฒนาล่าสุดในการวิจารณ์ตัวบทก็คือ ส่วนสำคัญที่สุดของการวิจารณ์ตัวบท   ในพระคัมภีร์ใหม่ โดยสแตนลีย์ อี พอร์เตอร์ และ แอนดรูว์ ดับบลิว พิทส์

[6] English Standard Version และ New American Standard Bible

[7] Aland to Zuntz

[8] Christ­ology

[9] Bishop H.W. Montefiore

[10] อห์17:3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา

[11] English Standard Version; New Jerusalem Bible

[12] ฉบับมาตรฐาน2011 แปล 2เปโตร1:1ว่า “สิเมโอนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเรา โดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา  แต่ฉบับไทยคิงเจมส์แปลว่า “โดยความชอบธรรมของพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย” (ผู้แปล)