pdf pic 

 

ส่วนแรก

 

 intro 1

 

 

อดีตเชื่อในตรีเอกานุภาพ

ปัจจุบันเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว

และอนาคตของคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์

 

 

 

 

บทที่ 1

 

ประวัติโดยย่อของสถานะคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์

กับความเชื่อในตรีเอกานุภาพ

 

b1

 

      ริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์ (คริสตจักรซีดีซี)[1] เป็นกลุ่มของคริสตจักรที่รวมตัวกันทางความเชื่อ ทางประวัติศาสตร์ และทางการนำ คริสตจักรของเราส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย และส่วนน้อยอยู่ในประเทศตะวันตก เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

เว็บไซต์ของเราใน www.christiandc.org จะมีรายชื่อคริสตจักร 25 หรือ 30 แห่ง แต่เราก็มีกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่ออีกจำนวนพอๆกัน

      เรื่องราวของเราเริ่มต้นในราวปี 1976 เมื่ออีริค ชาง[2] (1934-2013) ได้รับเชิญให้ไปเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรที่เพิ่งเริ่มไม่นานในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เริ่มแรกนั้นยังไม่มีคริสตจักรที่เรียกว่าคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์ (คริสตจักรซีดีซี) แต่ในหลายปีต่อมา คริสตจักรซีดีซีก็เกิดขึ้นจากฐานแรกเริ่มและมาเป็นนานาชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชีย อีริค ชาง ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลหลักของคริสตจักรซีดีซี (ร่วมกับศิษยาภิบาลคนอื่นๆ) มานานกว่าสามสิบปี จนกระทั่งท่านเกษียณจากการเป็นผู้นำเมื่อหลายปีก่อน

      ก่อนจะมาอยู่ที่มอนทรีออล อีริค ชาง เคยอยู่ที่ประเทศจีนและสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหลายปี และบางช่วงก็อยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์ ท่านเกิดที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อเป็นเด็กหนุ่ม ท่านได้มารู้จักพระเจ้าจากประสบการณ์กับการอัศจรรย์หลายครั้งในช่วงหลังการปลดปล่อยประเทศจีน ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อ มารู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่จริงได้อย่างไร (ดูบรรณานุกรมท้ายเล่ม)

      ช่วงหลังปี 1950 อีริค ชาง ได้ออกจากประเทศจีนไปยังสหราชอาณาจักร ที่ท่านอาศัยอยู่นานถึงสองทศวรรษ ท่านศึกษาที่สถาบันอบรมพระคัมภีร์ (กลาสโกว์) และวิทยาลัยพระคริสตธรรมลอนดอน (ปัจจุบันนี้คือวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลอนดอน) ก่อนที่จะศึกษาอักษรศาสตร์ และศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน[3] (คิงส์คอลเลจ และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับประเทศตะวันออกและแอฟริกา)[4] ช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในลอนดอน ท่านได้รับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น หลังจากจบการศึกษา ท่านก็ไปรับใช้ในคริสตจักรแห่งหนึ่งในลิเวอร์พูล ที่ท่านได้รับการสถาปนาโดยศาสนาจารย์แอนดรูว์ แม็คบีธ[5]

 

เหตุใดเราจึงเรียกว่าคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์

      คริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์สอนว่า คริสเตียนทุกคนเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ คำในพระคัมภีร์ใหม่ที่โดดเด่นสำหรับผู้ติดตามพระเยซูก็คือ “สาวก” (คำกรีกคือ mathētēs) ซึ่งมีปรากฏ 261 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ ในขณะที่คำ “คริสเตียน” (christianos) มีปรากฏเพียงสามครั้งเท่านั้น (กิจการ 11:26; 26:28; 1 เปโตร 4:16)

      การเป็นสาวกเกี่ยวข้องกับ “หลักคำสอนที่ถูกต้อง” และ “ชีวิตที่ถูกต้อง” หลักคำสอนที่ถูกต้องหมายถึงการยอมรับความจริงที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและตัวของพระองค์เอง แม้ว่ามันจะขัดแย้งกับคำสอนสืบทอดของคริสตจักร ชีวิตที่ถูกต้องหมายถึงการนำคำสอนของพระเยซูมาปฏิบัติใช้กับชีวิตประจำวันของเรา

          หนังสือสองเล่มของอีริค ชาง (ดูบรรณานุกรม) เล่มหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบทั้งหมดกับพระเจ้า อีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ สองเล่มนี้จะเป็นตัวอย่างในการเน้นของเราเกี่ยวกับชีวิตในฝ่ายวิญญาณ สิ่งนี้จะเห็นได้ เช่น ในจุดยืนของเราต่อวัตถุนิยม ซึ่งมีอยู่มากในคริสตจักรทุกวันนี้

 

b2  

อีริค ชาง ทิ้งคำสอนสืบทอด

 

 

      เราก้าวไปสู่ปี 2005 หรือปี 2006 ซึ่งเป็นปีที่   อีริค ชาง[6] ได้เป็นผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพที่ร้อนรนมาครึ่งศตวรรษพอดี และท่านได้ทำสิ่งมากมายเพื่อส่งเสริมความเชื่อในตรีเอกานุภาพในการเทศนาสั่งสอนของท่าน การปกป้องของท่านในเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และในการนำหลายๆคนมาถึงพระคริสต์ของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ แต่ในการทบทวนการอ่านพระคัมภีร์ของท่านอีกครั้ง ท่านจึงได้เห็นว่ามุมมองของท่านเกี่ยวกับความเชื่อในตรีเอกานุภาพในเรื่องต่างๆ เช่น การเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นั้นไม่มีการสนับสนุนจากข้อมูลในพระคัมภีร์

      จากนั้นท่านก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว: การศึกษาความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์ (ดูบรรณานุกรม) ที่ท่านปฏิเสธความเชื่อในตรีเอกานุภาพก่อนหน้านี้ของท่าน ในบทนำของหนังสือเล่มนี้ ท่านได้พิเคราะห์ถึงความเชื่อในตรีเอกานุภาพของท่านในอดีตว่า

ผมกำลังเขียนในฐานะที่เคยเป็นผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพมาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นคริสเตียนเมื่ออายุ 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าห้าสิบปี ในช่วงเกือบสี่สิบปีในการรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร และอาจารย์ของคนจำนวนมากที่ได้เข้ามารับใช้เต็มเวลานั้น ผมได้สอนหลักคำสอนของความเชื่อในตรีเอกานุภาพด้วยความกระตือรือร้นอย่างมาก ซึ่งคนที่รู้จักผมก็สามารถเป็นพยานได้ ความเชื่อในตรีเอกานุภาพเป็นสิ่งที่ผมได้ดื่มเป็นน้ำนมฝ่ายจิตวิญญาณของผมตั้งแต่เมื่อผมยังเป็นทารกในฝ่ายวิญญาณ ต่อมาผมได้ศึกษาพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์โดยมุ่งความสนใจของผมไปที่ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระคริสต์[7] ซึ่งผมติดตามอย่างจริงจังมาก ชีวิตของผมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์ ผมได้ศึกษาและพยายามฝึกฝนตามคำสอนของพระองค์ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง

ในทางปฏิบัติแล้ว ผมเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่ได้ทุ่มเทให้กับความเชื่อว่า พระเจ้ามีเพียงองค์เดียวที่พระเยซูคือองค์ผู้เป็นเจ้าของผมและพระเจ้าของผม ในการทุ่มเทอย่างจริงจังแด่พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้า จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับพระบิดาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงน้อยนิด ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วผมเชื่อว่ามีสามบุคคล แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วนั้นมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สำคัญจริงๆ ซึ่งก็คือพระเยซู ผมได้นมัสการพระเจ้าองค์เดียวจริงๆ แต่พระเจ้าองค์เดียวนั้นคือพระเยซู

 

ทำไมคริสตจักรของเราจึงไม่ยอมรับความเชื่อในตรีเอกานุภาพด้วยกันทั้งหมด?

      คริสตจักรซีดีซีซึ่งมีการประชุมอยู่ในหลายที่ น่าจะเป็นคริสตจักรเพียงกลุ่มเดียวใน 20 ปีที่ผ่านมาที่ทิ้งความเชื่อในตรีเอกานุภาพด้วยกันทั้งหมด สถานการณ์นี้ไม่ควรจะสับสนกับกรณีของบางคนที่เลือกจะออกจากคริสตจักรในตรีเอกานุภาพของพวกเขา เพื่อเข้าร่วมคริสตจักรที่เชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว หลังจากที่ได้เห็นข้อผิดพลาดของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ

      คริสตจักรที่มีประชุมกันเกือบ 30 แห่งซึ่งได้ฝังรากอยู่ในความเชื่อตรีเอกานุภาพมาตลอด แล้วจะมาปฏิเสธความเชื่อในตรีเอกานุภาพและความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ด้วยกันทั้งหมดได้อย่างไร? คำตอบของคำถามนี้อาจให้คำแนะนำกับคริสตจักรอื่นๆ ที่ต่อสู้ปัญหาคล้ายๆกัน ต่อไปนี้คือข้อสังเกตของผม

• แม้ในสมัยที่เรายังเชื่อในตรีเอกานุภาพนั้น คริสตจักรของเราก็ไม่ได้บังคับให้ใครยอมรับความเชื่อในตรีเอกานุภาพ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะอยู่กับคริสตจักร เราไม่ได้ขอให้คนเหล่านั้นเซ็นชื่อในแบบฟอร์มการเป็นสมาชิก หรือเอกสารการยอมรับหลักคำสอน เราไม่เคยสอนว่าเราเป็นคริสตจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียว เราสนับสนุนความเชื่อในตรีเอกานุภาพ แต่ไม่ได้บังคับใครให้ยอมรับ สิ่งนี้เห็นได้ในกรณีของซิลเวีย[8]ภรรยาของผมที่ไม่เคยเชื่อในตรีเอกานุภาพมาก่อนตลอดชีวิตของเธอจนถึงทุกวันนี้   แม้แต่ตอนที่เธอได้รับการสถาปนาในปี 1996 ที่คริสตจักรของเราในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประเด็นของผมก็คือว่า แม้ในสมัยที่ยังเชื่อในตรีเอกานุภาพอยู่นั้น คริสตจักรซีดีซีก็มีคนอย่างซิลเวียที่ไม่ได้เชื่อในตรีเอกานุภาพ และมีคนอย่างผมที่เป็นผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพที่มีความระมัดระวัง เพราะเราตระหนักดีถึงจุดอ่อนของหลักคำสอนในตรีเอกานุภาพ

• เมื่อมาถึงวันที่คริสตจักรซีดีซีทิ้งความเชื่อในตรีเอกานุภาพ เมื่อได้เห็นความจริงของพระคัมภีร์ ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับจุดยืนใหม่ของเรา พวกเขาก็มีเสรีภาพที่จะอยู่กับเราหรือจะออกไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกต่อว่า ในคริสตจักรของเราทั่วโลก มีคนจำนวนน้อยที่ออกไปเพราะหลักคำสอนของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ แต่คนส่วนใหญ่ที่มีความชัดเจนก็เลือกที่จะอยู่ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคริสตจักร สิ่งที่เกินความคาดหมายก็คือ เราได้เห็นคนจำนวนมากขึ้นมาเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักรของเราบางแห่ง สิ่งนี้ทำให้เราวางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะพระองค์จะทรงสำแดงความเมตตาและการปกป้องของพระองค์ เมื่อเราประกาศความจริงเกี่ยวกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

• การประเมินความเชื่อในตรีเอกานุภาพของอีริค ชาง ใหม่อีกครั้งนั้นได้รับความน่าเชื่อถือทีเดียว เพราะท่านมีชื่อเสียงมายาวนานในคริสตจักรของเรา ว่าเป็นผู้อรรถาธิบายพระคัมภีร์ที่รอบรู้และละเอียดถี่ถ้วน ชื่อเสียงของท่านนั้นไม่มีที่ติในหมู่เพื่อนศิษยาภิบาลและเพื่อนร่วมงาน

• อีริค ชาง ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อในตรีเอกานุภาพ ในลักษณะที่ดันทุรังด้วยอำนาจของตัวเอง แต่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่านนานเป็นปี ในการประเมินหลักฐานทางพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อว่า พระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์ การปฏิบัติตามอย่างชาวเบโรอา[9]ทำให้เราเข้าใจข้อมูลในพระคัมภีร์อย่างชัดเจน และทำให้เรามั่นใจว่า เราได้ยึดพระคัมภีร์ว่ามีสิทธิอำนาจสูงกว่าคำสอนสืบทอดและหลักคำสอนของคริสตจักร

• ในตลอดประวัติศาสตร์ของเรา โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในช่วงแรกๆของเรา คริสตจักรซีดีซีได้ฝึกฝนให้สมาชิกรู้จักการตีความตามพระคัมภีร์ ตอนที่ผมยังเป็นสมาชิกของคริสตจักรในแคนาดานั้น สมาชิกธรรมดาหลายคนในคริสตจักรก็รู้จักใช้เครื่องมือศึกษาพระคัมภีร์กันแล้ว เช่น ไวยากรณ์กรีก พจนานุกรมพระคัมภีร์ฉบับใหม่ ศัพท์สัมพันธ์ฉบับสมัยนิยม[10] พระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีก-อังกฤษฉบับอินเทอร์ลิเนียร์[11] และยังมีพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากลฉบับ UBS3,[12] พจนานุกรมพระคัมภีร์เดิมภาษาฮีบรูฉบับ BDB,[13] พจนานุกรมศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ฉบับ TDNT,[14] ไวยากรณ์กรีกของพระคัมภีร์ใหม่ฉบับ Blass-Debrunner [15] และพจนานุกรมภาษากรีก-อังกฤษของพระคัมภีร์ใหม่ฉบับ BAGD[16] ก่อนจะมาเป็นฉบับ BDAG[17] เมื่อคริสตจักรอยู่ในสถานการณ์ของการประเมินหลักคำสอนอีกครั้ง นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกของคริสตจักรหรืออย่างน้อยก็บางคน จะต้องพร้อมที่จะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง และประเมินข้อผิดถูกตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับหลักคำสอน อย่างเช่น ความเชื่อในตรีเอกานุภาพ ผู้นำของคริสตจักรได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ และถูกมองว่าเป็นคนใจเปิดกว้าง เมื่อพวกเขาเต็มใจให้เสรีภาพกับสมาชิก และให้วิธีการที่จะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง

• เหตุผลท้ายที่สุดและสำคัญสุด ในการออกจากความเชื่อในตรีเอกานุภาพของเราก็คือ มีการสนับสนุนที่อ่อนมากจากพระคัมภีร์กับความเชื่อในตรีเอกานุภาพ ในสมัยที่ผมเชื่อในตรีเอกานุภาพนั้น ผมก็ได้ตระหนักถึงจุดอ่อนของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ ดังนั้นเมื่อมาถึงวันที่คริสตจักรซีดีซีทิ้งความเชื่อในตรีเอกานุภาพเมื่อเห็นความจริงตามพระคัมภีร์ เราก็ทำด้วยความตระหนักถึงพื้นฐานที่หนักแน่นทางพระคัมภีร์ของสถานะใหม่ของเรา


[1] Christian Disciples Church (CDC) แปลว่า คริสตจักรคริสเตียนสาวก

[2] Eric H.H. Chang

[3] Arts and Divinity at the University of London

[4] King’s College and SOAS (School of Oriental and African Studies)

[5] Reverend Andrew McBeath ผู้อำนวยการสถาบันอบรมพระคัมภีร์ BTT กลาสโกว์, สก็อตแลนด์ (ผู้แปล)

[6] Eric Chang

[7] Christology

[8] Sylvia

[9] Berean (กิจการ 17:10-11 10พอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา เมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว 11ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะโลนิกา เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่)

[10] New Bible Dict­ionary; Modern Concord­ance

[11] The Inter­linear Greek-English NT

[12] The Greek New Testament, 3rd Revised Edition (United Bible Societies)

[13] The Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon

[14] Theological Dictionary of the New Testament

[15] Greek Grammar of the New Testament (Blass-Debrunner)

[16] Greek Lexicon of the New Testament (Bauer–Arndt–Gingrich–Danker)

[17] Greek Lexicon of the New Testament (Bauer, Danker, Arndt, Gingrich)