คำขอบคุณ

      หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกทำโดยวินนี่ ดับบลิว วาย ยี ขั้นตอนที่สองผมเป็นคนทำ ในขั้นตอนแรกนั้นวินนี่ได้เลือกคำสอนแล้วถอดเทป แบ่งย่อหน้าข้อความ และทำการแก้ไขเบื้องต้น   ในขั้นตอนที่สอง ผมได้ทำการแก้ไขขั้นสุดท้าย ออกแบบปกและภายในรูปเล่ม เตรียมรูปภาพ เพิ่มภาคผนวก และรวบรวมดัชนีพระคัมภีร์ ผมรู้สึกขอบคุณวินนี่อย่างมากที่ทำงานอย่างแข็งขันและดีเยี่ยม และการทุ่มเทอย่างแน่วแน่กับพันธกิจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้และหนังสืออื่นๆ จัดทำขึ้นได้ (เบนท์ลี่ ชาน)