คำนำ

      ชุดคำสอน 14 บทเกี่ยวกับบัพติศมานี้ มาจากพันธกิจการเทศนาของศิษยาภิบาล อีริค เอช เอช ชาง[1]ซึ่งมีมาหลายสิบปี และส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในมอนทรีออลประเทศแคนาดา คำเทศนาเหล่านี้และคำเทศนาอื่นๆได้พูดอย่างมีพลังกับคนจำนวนมากในแคนาดาและเอเชีย และขณะนี้ได้เผยแพร่ให้ผู้คนในวงกว้างขึ้น

      คำสอนในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ไว้เมื่อมีการให้บัพติศมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และบางอย่างยังมีลักษณะแบบดั้งเดิมของคำสอนเหล่านี้อยู่บ้าง คำสอนเหล่านี้มีวิธีการและแนวทางที่สมดุลย์คือ เป็นพิธีการแต่ให้แรงบันดาลใจ ดูเรียบๆแต่ลึกซึ้ง เป็นคำเทศน์แต่เป็นเชิงอธิบาย ลักษณะทั่วไปมีชีวิตชีวาและมีความหวัง

      ที่สำคัญที่สุดก็คือ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงสองมุมมองซึ่งมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับบัพติศมาที่เชื่อกันโดยทั่วไป มุมมองแรกก็คือ การบัพติศมานั้นเลือกได้ ที่เป็นพิธีกรรมภายนอกไม่มากก็น้อย อีกมุมมองหนึ่งก็คือ บัพติศมาเป็นจุดสูงสุดของความพยายามทางจิตวิญญาณของเรา ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะได้รอดตลอดไป ดังนั้นสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือการไต่ลงจากจุดสูงสุดเพื่อตั้งหลักกับชีวิตคริสเตียน โดยหวังว่าจะเป็นชีวิตในการรับใช้ของคริสเตียนที่ดี แต่บ่อยครั้งพวกเขามักจะเป็นคริสเตียนที่เฉื่อยชา

      แต่ในพระคัมภีร์นั้น บัพติศมาไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของชีวิตคริสเตียน แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่แม้จะมีความสำคัญแต่หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการตลอดชีวิตของการเติบโตทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีความสำคัญต่อความรอดและเต็มไปด้วยพระพร

      หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทั้งสองด้านของการบัพติศมา คือก่อนและหลัง และให้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงแก่คริสเตียนและผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน คุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเล่มนี้คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ของซาตานในการทดลองพระเยซูและมีผลไปถึงคริสเตียนที่รับบัพติศมาใหม่ๆ

      ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คำสอนบางส่วนในรูปแบบย่อในสิ่งพิมพ์ชื่อโอเอซิส[2] แต่ชุดคำสอนปัจจุบันของเราไม่ได้อิงจากบทความของโอเอซิส แต่เป็นการเขียนใหม่ที่ทำตั้งแต่เริ่มต้น

      เราหวังและมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะบรรลุเป้าหมายของผู้เขียน อีริค ชาง ที่ได้มีมาตลอดสำหรับหนังสือของเขา นั่นก็คือพระสิริของพระเจ้าและการเสริมสร้างคนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

เบนท์ลี่ ซี เอฟ ชาน (บรรณาธิการ)

15 พฤษภาคม 2019

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


[1] Eric H.H. Chang

[2] Oasis